DANH MỤC SẢN PHẨM

ĐÈN CHÙM ĐỒNG

-50%
38,000,000
-50%
36,000,000
-50%
34,750,000
-50%
39,500,000
-45%
25,300,000
-50%
53,500,000
-50%
75,000,000

ĐÈN CHÙM NẾN

-45%
9,344,500
-45%

ĐÈN CHÙM NẾN

ĐÈN CHÙM NẾN CNQT319

6,264,500
-45%

ĐÈN CHÙM NẾN

ĐÈN CHÙM NẾN CNQT318

4,697,000
-45%

ĐÈN CHÙM NẾN

ĐÈN CHÙM NẾN CNQT317

3,679,500
-45%

ĐÈN CHÙM NẾN

ĐÈN CHÙM NẾN CNQT325

4,394,500
-45%

ĐÈN CHÙM NẾN

ĐÈN CHÙM NẾN CNQT324

3,124,000
-45%

ĐÈN CHÙM NẾN

ĐÈN CHÙM NẾN CNQT323

2,579,500
-45%
4,697,000
-45%
4,394,500
-45%
3,124,000

ĐÈN CHÙM CỔ ĐIỂN

-45%

ĐÈN CHÙM CỔ ĐIỂN

ĐÈN CHÙM CỔ ĐIỂN CNQT297

15,477,000
-45%

ĐÈN CHÙM CỔ ĐIỂN

ĐÈN CHÙM CỔ ĐIỂN CNQT296

6,754,000
-45%

ĐÈN CHÙM CỔ ĐIỂN

ĐÈN CHÙM CỔ ĐIỂN CNQT295

5,731,000
-45%

ĐÈN CHÙM CỔ ĐIỂN

ĐÈN CHÙM CỔ ĐIỂN CNQT293

19,552,500
-45%
4,537,500
-45%
3,690,500
-45%
10,725,000
-45%
7,150,000
-45%
4,394,500
-45%
3,844,500

ĐÈN ỐP TRẦN CỔ ĐIỂN

-45%

ĐÈN ỐP TRẦN CỔ ĐIỂN

ĐÈN ỐP TRẦN LED LIGHTING HOME OCD780-23

764,500
-45%

ĐÈN ỐP TRẦN CỔ ĐIỂN

ĐÈN TÂN CỔ ĐIỂN LIGHTING HOME OCD778-20

764,500
-45%

ĐÈN ỐP TRẦN CỔ ĐIỂN

ĐÈN CỔ ĐIỂN LIGHTING HOME OCD776-20

764,500
-45%

ĐÈN ỐP TRẦN CỔ ĐIỂN

ĐÈN PHÒNG KHÁCH LIGHTING HOME OCD774-20

764,500
-45%
621,500

ĐÈN ốp trần XI MẠ ĐỒNG

-45%
764,500
-45%
621,500
-45%
704,000
-45%
704,000
-45%
704,000
-45%
1,644,500
-45%
1,644,500
-45%
1,705,000
-45%
1,644,500
-45%
1,551,000

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG

-45%

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG THD23-23

2,431,000
-45%

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG THD21-23

3,124,000
-45%

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG THD22-23

1,864,500
-45%

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG THD20-23

3,531,000
-45%

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG THD19-23

3,531,000
-45%

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG THD18-23

2,964,500
-45%

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG THD17-23

1,864,500
-45%

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG THD15-23

2,964,500
-45%

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG THD14-23

3,844,500
-45%

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG THD13-23

2,964,500

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN

-45%

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN CNQT322

12,397,000
-45%

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN CNQT320

6,044,500
-45%

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN CNQT292

13,431,000
-45%

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN CNQT291

13,887,500
-45%

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN CNQT290

11,781,000
-45%

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN CNQT289

9,344,500
-45%

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN CNQT288

6,264,500
-45%

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN CNQT287

4,697,000
-45%

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN CNQT282

10,367,500
-45%

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN CNQT281

7,837,500

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI

-45%

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI CNQT316

9,075,000
-45%

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI CNQT315

5,390,000
-45%

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI CNQT314

4,378,000
-45%

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI CNQT312

9,344,500
-45%

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI 311

5,610,000
-45%

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI CNQT310

4,631,000
-45%

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI CNQT309-TRẮNG

8,717,500
-45%

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI CNQT309

8,717,500
-45%

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI CNQT308

5,324,000
-45%

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI CNQT307

4,064,500

ĐÈN THẢ CAFE - QUẦY BAR

-45%

ĐÈN THẢ CAFE - QUẦY BAR

ĐÈN THẢ CAFE & QUẦY BAR THCN116

108,350
-45%
500,500
-45%
132,000
-45%
451,000
-45%
544,500
-45%
847,000
-45%
2,640,000
-45%
176,000
-45%
176,000
-45%
781,000

ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN

-45%
1,331,000
-45%
1,331,000
-45%
2,178,000
-45%
1,331,000
-45%
1,331,000
-45%
2,964,500
-45%
2,497,000
-45%
2,497,000
-45%
3,531,000
-45%
1,567,500

ĐÈN VÁCH NGOÀI TRỜI

-45%
308,000
-45%

ĐÈN VÁCH NGOÀI TRỜI

ĐÈN VÁCH NGOÀI TRỜI TD77

1,017,500
-45%

ĐÈN VÁCH NGOÀI TRỜI

ĐÈN VÁCH NGOÀI TRỜI TD75

1,331,000
-45%

ĐÈN VÁCH NGOÀI TRỜI

ĐÈN VÁCH NGOÀI TRỜI TD76

924,000
-45%

ĐÈN VÁCH NGOÀI TRỜI

ĐÈN VÁCH NGOÀI TRỜI TD74

1,331,000
-45%

ĐÈN VÁCH NGOÀI TRỜI

ĐÈN VÁCH NGOÀI TRỜI TD71

907,500
-45%

ĐÈN VÁCH NGOÀI TRỜI

ĐÈN VÁCH NGOÀI TRỜI TD70

1,078,000
-45%

ĐÈN VÁCH NGOÀI TRỜI

ĐÈN VÁCH NGOÀI TRỜI TD69

907,500

ĐÈN BÀN & ĐÈN CÂY

-45%
2,651,000
-45%
2,024,000
-45%
3,124,000
-45%
1,551,000
-45%
2,744,500
-45%
1,551,000
-45%
308,000
-45%
1,705,000
-45%
308,000
-45%
2,024,000

ĐÈN ÂM TRẦN CỔ ĐIỂN

-45%

ĐÈN ÂM TRẦN CỔ ĐIỂN

ĐÈN ÂM TRẦN CỔ ĐIỂN ATQT07

1,017,500
-45%

ĐÈN ÂM TRẦN CỔ ĐIỂN

ĐÈN ÂM TRẦN CỔ ĐIỂN ATQT06

1,017,500
-45%
858,000
-45%
1,017,500
-45%
858,000
-45%
1,017,500

ĐÈN GẮN TƯỜNG CỔ ĐIỂN

-45%
2,194,500
-45%
1,177,000
-45%
1,551,000
-45%
1,017,500
-45%
1,551,000

ĐÈN GẮN TƯỜNG TRANH

-45%
544,500
-45%
544,500
-45%
544,500
-45%

ĐÈN GẮN TƯỜNG TRANH

ĐÈN GẮN TƯỜNG TRANH GT3046

544,500
-45%

ĐÈN GẮN TƯỜNG TRANH

ĐÈN GẮN TƯỜNG TRANH GT3045

544,500
-45%

ĐÈN GẮN TƯỜNG TRANH

ĐÈN GẮN TƯỜNG TRANH GT3044

544,500
-45%

ĐÈN GẮN TƯỜNG TRANH

ĐÈN GẮN TƯỜNG TRANH GT3043

544,500
-45%

ĐÈN GẮN TƯỜNG TRANH

ĐÈN GẮN TƯỜNG TRANH GT3042

467,500
-45%

ĐÈN GẮN TƯỜNG TRANH

ĐÈN GẮN TƯỜNG TRANH GT3041

467,500
-45%

ĐÈN GẮN TƯỜNG TRANH

ĐÈN GẮN TƯỜNG TRANH GT3040

544,500

ĐÈN GẮN TƯỜNG HIỆN ĐẠI

-45%

ĐÈN GẮN TƯỜNG HIỆN ĐẠI

ĐÈN GẮN TƯỜNG HIỆN ĐẠI GT3050

1,237,500
-45%

ĐÈN GẮN TƯỜNG HIỆN ĐẠI

ĐÈN GẮN TƯỜNG HIỆN ĐẠI GT3051

2,194,500
-45%

ĐÈN GẮN TƯỜNG HIỆN ĐẠI

ĐÈN GẮN TƯỜNG HIỆN ĐẠI GT3029-23

1,479,500
-45%

ĐÈN GẮN TƯỜNG HIỆN ĐẠI

ĐÈN GẮN TƯỜNG HIỆN ĐẠI GT3028-23

1,078,000
-45%

ĐÈN GẮN TƯỜNG HIỆN ĐẠI

ĐÈN GẮN TƯỜNG HIỆN ĐẠI GT3027-23

924,000
-45%

ĐÈN GẮN TƯỜNG HIỆN ĐẠI

ĐÈN GẮN TƯỜNG HIỆN ĐẠI GT3026-23

924,000
-45%

ĐÈN GẮN TƯỜNG HIỆN ĐẠI

ĐÈN GẮN TƯỜNG HIỆN ĐẠI GT3025-23

924,000
-45%

ĐÈN GẮN TƯỜNG HIỆN ĐẠI

ĐÈN GẮN TƯỜNG HIỆN ĐẠI GT3022-23

929,500

ĐÈN LON NỔI caO CẤP ANFACO

ĐÈN THẢ PHA LÊ

-50%

ĐÈN THẢ PHA LÊ

ĐÈN THẢ PHA LÊ TH8298

14,125,000
-50%

ĐÈN THẢ PHA LÊ

ĐÈN PHA LÊ TH8297

7,750,000
-50%
27,925,000
-45%

ĐÈN THẢ PHA LÊ

ĐÈN THÔNG TẦNG TH8295

10,824,000
-45%

ĐÈN THẢ PHA LÊ

ĐÈN PHA LÊ TH8294

7,777,000
-45%

ĐÈN THẢ PHA LÊ

ĐÈN THẢ QUÝ TỘC TH8291

22,544,500
-45%

ĐÈN THẢ PHA LÊ

ĐÈN PHA LÊ CAO CẤP TH8290

22,544,500
-45%
9,344,500
-45%
6,204,000
-45%

ĐÈN THẢ PHA LÊ

ĐÈN THẢ TH8282

4,064,500

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN PHA LÊ

-45%

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN PHA LÊ

ĐÈN HIỆN ĐẠI LIGHTING HOME MO1234

2,744,500
-45%

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN PHA LÊ

ĐÈN TRANG TRÍ LIGHTING HOME MO1233

2,651,000
-45%

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN PHA LÊ

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN LIGHTING HOME MO1232

2,117,500
-45%

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN PHA LÊ

ĐÈN MÂM CỔ ĐIỂN LIGHTING HOME MO1231

1,864,500
-45%

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN PHA LÊ

ĐÈN TRANG TRÍ LIGHTING HOME MO1229

4,477,000
-45%

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN PHA LÊ

ĐÈN TRANG TRÍ LIGHTING HOME MO1228

2,497,000
-45%
2,178,000
-45%

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN PHA LÊ

ĐÈN MÂM ỐP PHA LÊ LIGHTING HOME MO1226

2,431,000
-45%

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN PHA LÊ

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ LIGHTING HOME MO1224

2,178,000
-45%

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN PHA LÊ

ĐÈN PHA LÊ LIGHTING HOME MO1222

2,337,500

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN HIỆN ĐẠI

-45%

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN HIỆN ĐẠI

ĐÈN PHA LÊ TẦNG LIGHTING HOME MO1223

2,337,500
-45%

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN HIỆN ĐẠI

ĐÈN PHA LÊ TRẮNG MO1171-21

3,531,000
-45%

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN HIỆN ĐẠI

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN CỔ ĐIỂN MO1166-21

2,651,000
-45%

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN HIỆN ĐẠI

ĐÈN PHA LÊ MO1165-21

2,431,000
-45%

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN HIỆN ĐẠI

ĐÈN PHA LÊ HIỆN ĐẠI MO1158-21

2,178,000
-45%

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN HIỆN ĐẠI

ĐÈN PHA LÊ MO1157-21

2,178,000
-45%

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN HIỆN ĐẠI

ĐÈN TRANG TRÍ PHA LÊ LIGHTING HOME MO1154-21

11,451,000
-45%

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN HIỆN ĐẠI

ĐÈN MÂM CAO CẤP LIGHTING HOME MO1103-21/800MM

3,905,000
-45%

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN HIỆN ĐẠI

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN HIỆN ĐẠI LIGHTING HOME MO1116

4,697,000

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI

-45%

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI

ĐÈN MÂM ĐẸP MO9059

3,124,000
-45%

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI TH8323

5,577,000
-45%

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI

ĐÈN HIỆN ĐẠI TH8322

6,264,500
-45%

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI TH8321

4,378,000
-45%

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI

ĐÈN HIỆN ĐẠI TH8315

6,044,500
-45%

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI

ĐÈN INOX TH8308

7,089,500
-45%

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI TH8307

6,539,500
-50%

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI TH8306

3,640,000
-50%

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI TH8305

2,840,000
-50%

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI TH8304

2,125,000

ĐÈN DOWLIGHT ÂM TRẦN CAO CẤP

-52%
545,280
-52%
408,480
-52%
564,480
-45%
646,800
-52%
564,480
-52%

ĐÈN ỐP NỔI BAN CÔNG LED

ĐÈN LED PANEL AFC 056-22W/ 1 CHẾ ĐỘ

413,280
-52%

ĐÈN ỐP NỔI BAN CÔNG LED

ĐÈN LED NỔI AFC 574-22W/ 1 CHẾ ĐỘ

479,040
-52%

ĐÈN ỐP NỔI BAN CÔNG LED

ĐÈN LED NỔI AFC 574-18W/ 1 CHẾ ĐỘ

373,920
-52%

ĐÈN ỐP NỔI BAN CÔNG LED

ĐÈN LED NỔI AFC 574-12W/ 1 CHẾ ĐỘ

239,040
-52%

ĐÈN ỐP NỔI BAN CÔNG LED

ĐÈN LED NỔI AFC 574-6W/ 1 CHẾ ĐỘ

188,000

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT


VĂN PHÒNG QUẬN 12  – HỒ CHÍ MINH

  • Địa chỉ: 49 TÂN THỚI NHẤT 01 – KP6 – P. TÂN THỚI NHẤT – Q12 TP.HCM
  • Điện thoại: 0934.115.897
  • Hotline: 0934.115.897
  • Email: denchumxinh@gmail.com

TIN TỨC

Những mẫu đèn quạt dành cho không gian của bé ?

Vào những ngày hè nóng bức, việc để bé thường xuyên trong môi trường máy [...]

Mẫu đèn vách tường đẹp 2024 tại TP. Hồ Chí Minh ?

Đèn vách tường đẹp 2024 đang là ” từ khóa ” được tìm kiếm nhiều [...]

Đèn trang trí led có chất lượng ?

Đi theo sự phát triển trong phong cách trang trí và thiết kế không gian, [...]

Đơn vị thiết kế thi công đèn trang trí theo yêu cầu tại TP. Hồ Chí Minh ?

Đáp ứng nhu cầu yêu thích sự riêng biệt, không đụng hàng, phù hợp với [...]

Những mẫu đèn thả hiện đại 2024 hiện nay ?

Năm 2024 được xem là năm có nhiều sự đột phá trong phong cách thiết [...]

Tại sao nên chọn đèn chùm pha lê nhập khẩu để trang trí không gian?

Đèn chùm pha lê là mẫu đèn trang trí được sử dụng nhiều khi thiết [...]

Tại sao nên sử dụng đèn ốp trần led hiện đại ?

Đèn ốp trần led hiện đại là loại đèn được thiết kế với mẫu mã [...]

Đơn vị cung cấp, thi công đèn gỗ trang trí uy tín tại TP. Hồ Chí Minh ?

​Đèn gỗ Decor tại ĐÈN CHÙM XINH được sản xuất thủ công 100%, với đội [...]