-45%

ĐÈN GẮN TƯỜNG TRANH

ĐÈN GẮN TƯỜNG TRANH GT3045

544,500
-45%
1,551,000
-45%
275,000
-45%

ĐÈN VÁCH NGOÀI TRỜI

ĐÈN VÁCH NGOÀI TRỜI VNT6023

434,500
-45%

ĐÈN VÁCH NGOÀI TRỜI

ĐÈN VÁCH NGOÀI TRỜI VD6809

858,000
-45%
2,178,000
-45%

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG THD21-23

3,124,000
-45%
924,000

DANH MỤC SẢN PHẨM

ĐÈN CHÙM ĐỒNG

-50%
38,000,000
-50%
36,000,000
-50%
34,750,000
-50%
39,500,000
-45%
25,300,000
-50%
53,500,000
-50%
75,000,000

ĐÈN CHÙM NẾN

-45%
9,344,500
-45%

ĐÈN CHÙM NẾN

ĐÈN CHÙM NẾN CNQT319

6,264,500
-45%

ĐÈN CHÙM NẾN

ĐÈN CHÙM NẾN CNQT318

4,697,000
-45%

ĐÈN CHÙM NẾN

ĐÈN CHÙM NẾN CNQT317

3,679,500
-45%

ĐÈN CHÙM NẾN

ĐÈN CHÙM NẾN CNQT325

4,394,500
-45%

ĐÈN CHÙM NẾN

ĐÈN CHÙM NẾN CNQT324

3,124,000
-45%

ĐÈN CHÙM NẾN

ĐÈN CHÙM NẾN CNQT323

2,579,500
-45%
4,697,000
-45%
4,394,500
-45%
3,124,000

ĐÈN CHÙM CỔ ĐIỂN

-45%

ĐÈN CHÙM CỔ ĐIỂN

ĐÈN CHÙM CỔ ĐIỂN CNQT297

15,477,000
-45%

ĐÈN CHÙM CỔ ĐIỂN

ĐÈN CHÙM CỔ ĐIỂN CNQT296

6,754,000
-45%

ĐÈN CHÙM CỔ ĐIỂN

ĐÈN CHÙM CỔ ĐIỂN CNQT295

5,731,000
-45%

ĐÈN CHÙM CỔ ĐIỂN

ĐÈN CHÙM CỔ ĐIỂN CNQT293

19,552,500
-45%
4,537,500
-45%
3,690,500
-45%
10,725,000
-45%
7,150,000
-45%
4,394,500
-45%
3,844,500

ĐÈN ỐP TRẦN CỔ ĐIỂN

-45%

ĐÈN ỐP TRẦN CỔ ĐIỂN

ĐÈN ỐP TRẦN LED LIGHTING HOME OCD780-23

764,500
-45%

ĐÈN ỐP TRẦN CỔ ĐIỂN

ĐÈN TÂN CỔ ĐIỂN LIGHTING HOME OCD778-20

764,500
-45%

ĐÈN ỐP TRẦN CỔ ĐIỂN

ĐÈN CỔ ĐIỂN LIGHTING HOME OCD776-20

764,500
-45%

ĐÈN ỐP TRẦN CỔ ĐIỂN

ĐÈN PHÒNG KHÁCH LIGHTING HOME OCD774-20

764,500
-45%
621,500

ĐÈN ốp trần XI MẠ ĐỒNG

-45%
764,500
-45%
621,500
-45%
704,000
-45%
704,000
-45%
704,000
-45%
1,644,500
-45%
1,644,500
-45%
1,705,000
-45%
1,644,500
-45%
1,551,000

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG

-45%

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG THD23-23

2,431,000
-45%

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG THD21-23

3,124,000
-45%

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG THD22-23

1,864,500
-45%

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG THD20-23

3,531,000
-45%

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG THD19-23

3,531,000
-45%

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG THD18-23

2,964,500
-45%

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG THD17-23

1,864,500
-45%

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG THD15-23

2,964,500
-45%

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG THD14-23

3,844,500
-45%

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG

ĐÈN THẢ XI MẠ ĐỒNG THD13-23

2,964,500

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN

-45%

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN CNQT322

12,397,000
-45%

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN CNQT320

6,044,500
-45%

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN CNQT292

13,431,000
-45%

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN CNQT291

13,887,500
-45%

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN CNQT290

11,781,000
-45%

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN CNQT289

9,344,500
-45%

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN CNQT288

6,264,500
-45%

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN CNQT287

4,697,000
-45%

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN CNQT282

10,367,500
-45%

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN CNQT281

7,837,500

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI

-45%

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI CNQT316

9,075,000
-45%

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI CNQT315

5,390,000
-45%

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI CNQT314

4,378,000
-45%

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI CNQT312

9,344,500
-45%

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI 311

5,610,000
-45%

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI CNQT310

4,631,000
-45%

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI CNQT309-TRẮNG

8,717,500
-45%

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI CNQT309

8,717,500
-45%

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI CNQT308

5,324,000
-45%

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI

ĐÈN CHÙM LED HIỆN ĐẠI CNQT307

4,064,500

ĐÈN THẢ CAFE - QUẦY BAR

-45%

ĐÈN THẢ CAFE - QUẦY BAR

ĐÈN THẢ CAFE & QUẦY BAR THCN116

108,350
-45%
500,500
-45%
132,000
-45%
451,000
-45%
544,500
-45%
847,000
-45%
2,640,000
-45%
176,000
-45%
176,000
-45%
781,000

ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN

-45%
1,331,000
-45%
1,331,000
-45%
2,178,000
-45%
1,331,000
-45%
1,331,000
-45%
2,964,500
-45%
2,497,000
-45%
2,497,000
-45%
3,531,000
-45%
1,567,500

ĐÈN VÁCH NGOÀI TRỜI

-45%
308,000
-45%

ĐÈN VÁCH NGOÀI TRỜI

ĐÈN VÁCH NGOÀI TRỜI TD77

1,017,500
-45%

ĐÈN VÁCH NGOÀI TRỜI

ĐÈN VÁCH NGOÀI TRỜI TD75

1,331,000
-45%

ĐÈN VÁCH NGOÀI TRỜI

ĐÈN VÁCH NGOÀI TRỜI TD76

924,000
-45%

ĐÈN VÁCH NGOÀI TRỜI

ĐÈN VÁCH NGOÀI TRỜI TD74

1,331,000
-45%

ĐÈN VÁCH NGOÀI TRỜI

ĐÈN VÁCH NGOÀI TRỜI TD71

907,500
-45%

ĐÈN VÁCH NGOÀI TRỜI

ĐÈN VÁCH NGOÀI TRỜI TD70

1,078,000
-45%

ĐÈN VÁCH NGOÀI TRỜI

ĐÈN VÁCH NGOÀI TRỜI TD69

907,500

ĐÈN BÀN & ĐÈN CÂY

-45%
2,651,000
-45%
2,024,000
-45%
3,124,000
-45%
1,551,000
-45%
2,744,500
-45%
1,551,000
-45%
308,000
-45%
1,705,000
-45%
308,000
-45%
2,024,000

ĐÈN ÂM TRẦN CỔ ĐIỂN

-45%

ĐÈN ÂM TRẦN CỔ ĐIỂN

ĐÈN ÂM TRẦN CỔ ĐIỂN ATQT07

1,017,500
-45%

ĐÈN ÂM TRẦN CỔ ĐIỂN

ĐÈN ÂM TRẦN CỔ ĐIỂN ATQT06

1,017,500
-45%
858,000
-45%
1,017,500
-45%
858,000
-45%
1,017,500

ĐÈN GẮN TƯỜNG CỔ ĐIỂN

-45%
2,194,500
-45%
1,177,000
-45%
1,551,000
-45%
1,017,500
-45%
1,551,000

ĐÈN GẮN TƯỜNG TRANH

-45%
544,500
-45%
544,500
-45%
544,500
-45%

ĐÈN GẮN TƯỜNG TRANH

ĐÈN GẮN TƯỜNG TRANH GT3046

544,500
-45%

ĐÈN GẮN TƯỜNG TRANH

ĐÈN GẮN TƯỜNG TRANH GT3045

544,500
-45%

ĐÈN GẮN TƯỜNG TRANH

ĐÈN GẮN TƯỜNG TRANH GT3044

544,500
-45%

ĐÈN GẮN TƯỜNG TRANH

ĐÈN GẮN TƯỜNG TRANH GT3043

544,500
-45%

ĐÈN GẮN TƯỜNG TRANH

ĐÈN GẮN TƯỜNG TRANH GT3042

467,500
-45%

ĐÈN GẮN TƯỜNG TRANH

ĐÈN GẮN TƯỜNG TRANH GT3041

467,500
-45%

ĐÈN GẮN TƯỜNG TRANH

ĐÈN GẮN TƯỜNG TRANH GT3040

544,500

ĐÈN GẮN TƯỜNG HIỆN ĐẠI

-45%

ĐÈN GẮN TƯỜNG HIỆN ĐẠI

ĐÈN GẮN TƯỜNG HIỆN ĐẠI GT3050

1,237,500
-45%

ĐÈN GẮN TƯỜNG HIỆN ĐẠI

ĐÈN GẮN TƯỜNG HIỆN ĐẠI GT3051

2,194,500
-45%

ĐÈN GẮN TƯỜNG HIỆN ĐẠI

ĐÈN GẮN TƯỜNG HIỆN ĐẠI GT3029-23

1,479,500
-45%

ĐÈN GẮN TƯỜNG HIỆN ĐẠI

ĐÈN GẮN TƯỜNG HIỆN ĐẠI GT3028-23

1,078,000
-45%

ĐÈN GẮN TƯỜNG HIỆN ĐẠI

ĐÈN GẮN TƯỜNG HIỆN ĐẠI GT3027-23

924,000
-45%

ĐÈN GẮN TƯỜNG HIỆN ĐẠI

ĐÈN GẮN TƯỜNG HIỆN ĐẠI GT3026-23

924,000
-45%

ĐÈN GẮN TƯỜNG HIỆN ĐẠI

ĐÈN GẮN TƯỜNG HIỆN ĐẠI GT3025-23

924,000
-45%

ĐÈN GẮN TƯỜNG HIỆN ĐẠI

ĐÈN GẮN TƯỜNG HIỆN ĐẠI GT3022-23

929,500

ĐÈN LON NỔI caO CẤP ANFACO

ĐÈN THẢ PHA LÊ

-50%

ĐÈN THẢ PHA LÊ

ĐÈN THẢ PHA LÊ TH8298

14,125,000
-50%

ĐÈN THẢ PHA LÊ

ĐÈN PHA LÊ TH8297

7,750,000
-50%
27,925,000
-45%

ĐÈN THẢ PHA LÊ

ĐÈN THÔNG TẦNG TH8295

10,824,000
-45%

ĐÈN THẢ PHA LÊ

ĐÈN PHA LÊ TH8294

7,777,000
-45%

ĐÈN THẢ PHA LÊ

ĐÈN THẢ QUÝ TỘC TH8291

22,544,500
-45%

ĐÈN THẢ PHA LÊ

ĐÈN PHA LÊ CAO CẤP TH8290

22,544,500
-45%
9,344,500
-45%
6,204,000
-45%

ĐÈN THẢ PHA LÊ

ĐÈN THẢ TH8282

4,064,500

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN PHA LÊ

-45%

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN PHA LÊ

ĐÈN HIỆN ĐẠI LIGHTING HOME MO1234

2,744,500
-45%

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN PHA LÊ

ĐÈN TRANG TRÍ LIGHTING HOME MO1233

2,651,000
-45%

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN PHA LÊ

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN LIGHTING HOME MO1232

2,117,500
-45%

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN PHA LÊ

ĐÈN MÂM CỔ ĐIỂN LIGHTING HOME MO1231

1,864,500
-45%

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN PHA LÊ

ĐÈN TRANG TRÍ LIGHTING HOME MO1229

4,477,000
-45%

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN PHA LÊ

ĐÈN TRANG TRÍ LIGHTING HOME MO1228

2,497,000
-45%
2,178,000
-45%

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN PHA LÊ

ĐÈN MÂM ỐP PHA LÊ LIGHTING HOME MO1226

2,431,000
-45%

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN PHA LÊ

ĐÈN ỐP TRẦN PHA LÊ LIGHTING HOME MO1224

2,178,000
-45%

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN PHA LÊ

ĐÈN PHA LÊ LIGHTING HOME MO1222

2,337,500

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN HIỆN ĐẠI

-45%

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN HIỆN ĐẠI

ĐÈN PHA LÊ TẦNG LIGHTING HOME MO1223

2,337,500
-45%

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN HIỆN ĐẠI

ĐÈN PHA LÊ TRẮNG MO1171-21

3,531,000
-45%

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN HIỆN ĐẠI

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN CỔ ĐIỂN MO1166-21

2,651,000
-45%

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN HIỆN ĐẠI

ĐÈN PHA LÊ MO1165-21

2,431,000
-45%

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN HIỆN ĐẠI

ĐÈN PHA LÊ HIỆN ĐẠI MO1158-21

2,178,000
-45%

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN HIỆN ĐẠI

ĐÈN PHA LÊ MO1157-21

2,178,000
-45%

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN HIỆN ĐẠI

ĐÈN TRANG TRÍ PHA LÊ LIGHTING HOME MO1154-21

11,451,000
-45%

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN HIỆN ĐẠI

ĐÈN MÂM CAO CẤP LIGHTING HOME MO1103-21/800MM

3,905,000
-45%

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN HIỆN ĐẠI

ĐÈN MÂM ỐP TRẦN HIỆN ĐẠI LIGHTING HOME MO1116

4,697,000

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI

-45%

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI

ĐÈN MÂM ĐẸP MO9059

3,124,000
-45%

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI TH8323

5,577,000
-45%

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI

ĐÈN HIỆN ĐẠI TH8322

6,264,500
-45%

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI TH8321

4,378,000
-45%

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI

ĐÈN HIỆN ĐẠI TH8315

6,044,500
-45%

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI

ĐÈN INOX TH8308

7,089,500
-45%

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI TH8307

6,539,500
-50%

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI TH8306

3,640,000
-50%

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI TH8305

2,840,000
-50%

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI

ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI TH8304

2,125,000

ĐÈN DOWLIGHT ÂM TRẦN CAO CẤP

-52%
545,280
-52%
408,480
-52%
564,480
-45%
646,800
-52%
564,480
-52%

ĐÈN ỐP NỔI BAN CÔNG LED

ĐÈN LED PANEL AFC 056-22W/ 1 CHẾ ĐỘ

413,280
-52%

ĐÈN ỐP NỔI BAN CÔNG LED

ĐÈN LED NỔI AFC 574-22W/ 1 CHẾ ĐỘ

479,040
-52%

ĐÈN ỐP NỔI BAN CÔNG LED

ĐÈN LED NỔI AFC 574-18W/ 1 CHẾ ĐỘ

373,920
-52%

ĐÈN ỐP NỔI BAN CÔNG LED

ĐÈN LED NỔI AFC 574-12W/ 1 CHẾ ĐỘ

239,040
-52%

ĐÈN ỐP NỔI BAN CÔNG LED

ĐÈN LED NỔI AFC 574-6W/ 1 CHẾ ĐỘ

188,000

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT


VĂN PHÒNG QUẬN 12  – HỒ CHÍ MINH

  • Địa chỉ: 49 TÂN THỚI NHẤT 01 – KP6 – P. TÂN THỚI NHẤT – Q12 TP.HCM
  • Điện thoại: 0934.115.897
  • Hotline: 0934.115.897
  • Email: denchumxinh@gmail.com

TIN TỨC

Đèn trang trí led có chất lượng ?

Đi theo sự phát triển trong phong cách trang trí và thiết kế không gian, [...]

Đơn vị thiết kế thi công đèn trang trí theo yêu cầu tại TP. Hồ Chí Minh ?

Đáp ứng nhu cầu yêu thích sự riêng biệt, không đụng hàng, phù hợp với [...]

Những mẫu đèn thả hiện đại 2024 hiện nay ?

Năm 2024 được xem là năm có nhiều sự đột phá trong phong cách thiết [...]

Tại sao nên chọn đèn chùm pha lê nhập khẩu để trang trí không gian?

Đèn chùm pha lê là mẫu đèn trang trí được sử dụng nhiều khi thiết [...]

Tại sao nên sử dụng đèn ốp trần led hiện đại ?

Đèn ốp trần led hiện đại là loại đèn được thiết kế với mẫu mã [...]

Đơn vị cung cấp, thi công đèn gỗ trang trí uy tín tại TP. Hồ Chí Minh ?

​Đèn gỗ Decor tại ĐÈN CHÙM XINH được sản xuất thủ công 100%, với đội [...]

Quạt trần Qvifa có thể thay thế máy điều hoà trong công dụng làm mát không gian không?

Tại sao quạt trần được gọi là giải pháp tối ưu cho không gian thay [...]

Địa chỉ mua đèn quạt giá rẻ tại TP. Hồ Chí Minh ?

Với khí hậu nắng nóng của Việt Nam hiện nay, việc sử dụng đèn quạt [...]